Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach portalu https://kantormegatour.pl jest: Biuro Turystyczne"Megatour"Jacek Ostasz, Kantor Wymiany Walut Jacek Ostasz, z siedzibą w Kołobrzegu przy ul.Giełdowej 7c/11, 71-100 Kołobrzeg, NIP: 671-000-56-13.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.
 3. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych takich jak: nazwisko, imiona, e-mail, telefony, w procesie rezerwacji jest dobrowolne i pozwala na zarezerwowaniu kursu wymiany walut obcych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c ustawy RODO wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na rzecz Użytkownika portalu, a w szczególności w następujących celach:
 • realizowania kupna lub sprzedaży waluty,
 • wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • wystawiania i dostarczania Użytkownikowi dowodów kupna lub sprzedaży waluty.
 1. Z zastrzeżeniem przypadków, gdy obowiązek dalszego udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub świadczenia usługi, Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika żadnym innym podmiotom.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo kontroli przetwarzanych danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe określone w pkt 3 przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia usług, których stroną jest Użytkownik, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa określają okres ich przechowywania - w tym ustawa o rachunkowości wymagająca przechowywania danych przez okres 6 - ciu lat od daty ostatniej operacji.
 4. Usunięcie danych osobowych przez Użytkownika z prowadzonego przez Administratora portalu zbioru danych osobowych powoduje zablokowanie konta Użytkownika. Usunięcie danych z portalu nie powoduje usunięcia danych osobowych ze zbiorów danych osobowych Administratora z uwagi na wymogi ustawy o rachunkowości do czasu upłynięcia okresu wymienionego w pkt 7 Polityki Prywatności.
 5. Portal w sposób automatyczny gromadzi następujące dane: Dane wykorzystywane są w celach zapewnienia bezpieczeństa oraz poprawy jakości świadczonych usług. Dane gromadzone automatycznie są okresowo usuwane przez Administratora, w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy.
 • adres IP,
 • datę oraz czas zalogowania do portalu,
 • identyfikator sesji,
 • typ użytej przeglądarki internetowej.

      6.  Z administratorem Państwa danych można skontaktować się w poniższy sposób:       

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@kantormegatour.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: Kantor Wymiany Walut Jacek Ostasz ,ul.Katedralna 40 A, 78-100 Kołobrzeg.

Polityka cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu,
 • utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Administrator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
zamknij